Σπουδαί : οικονομικαί, κοινωνικαί, τεχνικαί.

Corporate συγγραφέας: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς.
Νέος τίτλος: Σπουδαί.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, [1950]
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο: