Διεθνής και Ευρωπαϊκή πολιτική : τριμηνιαία πολιτική και οικονομική επιθεώρηση.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 2006-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τχ. 27 (2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 26 (2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 25 (2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 24 (2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 23 (2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 16 (2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 15 (2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 23 (2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 23 (2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 20 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 19 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 21-22 (2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 20 (2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 19 (2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 18 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 17 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 16 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 15 (2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 13-14 (2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 12 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 11 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 10 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 9 (2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 8 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 7 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 6 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 5 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 4 (2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 3 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 3 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 2 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 1 (2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο