Επιχειρησιακή στρατηγική κατά Jack Trout : πως θα πετύχετε προτεραιότητα στις επιλογές του καταναλωτή και πως θα κατακτήσετε τις αγορές /

Κύριος συγγραφέας: Trout, Jack
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Interbooks, c2006.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5415.13.T735316 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο