Ετήσια στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων-λατομείων-αλυκών) έτους ... /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Προηγούμενος τίτλος: Ελλάδα. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Αποτελέσματα ετήσιων στατιστικών ερευνών μεταλλείων ορυχείων λατομείων
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Θέματα: