Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης : καθαρευούσης και δημοτικής και εκ της νέας ελληνικής εις την αρχαίαν /

Πρώτος συγγραφέας: Σταματάκος, Ιωάννης Δράκοντος, 1896-1968.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Βιβλιοπρομηθευτική,, c1971.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.S73 1971
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο