Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ και η δυνατότητα για μια διαφορετική επιλογή /

Πρώτος συγγραφέας: Γουργιώτης, Νίκος Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ο.],, 1976.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC241.25.G8G69 1976
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο