Κοινωνικός προϋπολογισμός έτους ... /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Δ/νση Οικονομικού.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δ/νση Επιθεώρησης,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.ggka.gr/koin_proyp/koinpro_main.htm
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: 1987.
Φυσική περιγραφή: τ. ; 28 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο