Ο μετασχηματισμός της ΕΟΚ : από την "Εντολή" στην Eνιαία Eυρωπαϊκή Πράξη : η μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ο ρόλος της Ελλάδας /

Πρώτος συγγραφέας: Ιωακειμίδης, Π. Κ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1988.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HC241.2.I557 1988
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο