Προσωρινοί εθνικοί λογαριασμοί της Ελλάδος /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
Σειρά: Χ--Εθνικοί λογαριασμοί.
Θέματα: