Αγγλοελληνικόν λεξικόν των θεωρητικών και εφηρμοσμένων μαθηματικών (μετά ελληνοαγγλικών παραρτημάτων) = English-Greek dictionary of pure and applied mathematics (with Greek-English appendices) /

Πρώτος συγγραφέας: Κολαΐτης, Μεμάς.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,, 1976.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 2 τ. (cvi, 1516 σ.) 22 εκ.