Πανδέκτης διαρκής κώδικας της ισχύουσας νομοθεσίας : δεκαήμερο νομικό περιοδικό.

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Προηγούμενος τίτλος: Ελλάδα. Νόμοι, κ.λπ. Διαρκής κώδιξ της ισχύουσας νομοθεσίας
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικό Τυπογραφείο,
Θέματα: