Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του Κράτους /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τμήμα Απολογισμών.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Εθνικό Τυπογραφείο
Θέματα: