Απολογισμός των εσόδων και εξόδων του Κράτους /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τμήμα Απολογισμών.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικό Τυπογραφείο,
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: Οικονομικό έτος 1972.
Φυσική περιγραφή: τ. ; 30 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο