Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1961-
Σειρά: Σ--Επίπεδον διαβιώσεως, ιδιωτικόν εισόδημα και δαπάναι.