Πολιτιστικαί στατιστικαί /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Νέος τίτλος: Πολιτιστικές στατιστικές έτη ... και ... /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, -1975.
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: -[1970/74].
Περιγραφή τεκμηρίου: Η περιγραφή βασίστηκε στο: [1970/74]; τίτλος από το εξώφυλλο.
Φυσική περιγραφή: τ.
ISSN: 0256-3606