Πολιτιστικαί στατιστικαί /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Νέος τίτλος: Πολιτιστικές στατιστικές έτη ... και ... /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, -1975.

Παρόμοια τεκμήρια