Πολιτιστικές στατιστικές έτη ... και ... /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Προηγούμενος τίτλος: Πολιτιστικαί στατιστικαί /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1978-