Ετήσια έρευνα επί του κόστους εργασίας εις την μεταποίησην /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Προηγούμενος τίτλος: Έρευνα επί του κόστους εργασίας εις την μεταποίησιν /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1976-
Σειρά: Δ--Απασχόλησις.
Θέματα: