Οικονομική της διοίκησης /

Κύριος συγγραφέας: Κιόχος, Πέτρος Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Interbooks, c1999.
Έκδοση: 3η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD30.22.K56 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: HD30.22.K56 1999
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο