Παραπομπή APA

Ελλάδα. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος. (1970). Προμελέτη αναπτύξεως Νομού Δράμας. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος.

Παραπομπή Chicago Style

Ελλάδα. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος. Προμελέτη αναπτύξεως Νομού Δράμας. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος, 1970.

Παραπομπή MLA

Ελλάδα. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος. Προμελέτη αναπτύξεως Νομού Δράμας. Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος, 1970.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.