Εξελίξεις και προβολαί του πληθυσμού Μακεδονίας-Θράκης, 1940-1972 /

Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος. Τμήμα Στατιστικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος, 1968.
Σειρά: ΥΠΑΒΕ ; αρ. 13
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HB3632.5.A3E434 1968
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο