Απολογισμός δραστηριότητος κατά το 1969.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Υπουργείον Συντονισμού, Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορ. Ελλάδος, 1969.
Σειρά: ΥΠΑΒΕ ; αρ. 20

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HF5686.P86E44 1969
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο