Αγγλικές & γαλλικές λέξεις ελληνικής καταγωγής = English & French words of Hellenic origin /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαϊωάννου, Μιχαήλ Ε.
Άλλοι συγγραφείς: Παπαϊωάννου, Δημ. Μιχ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελλην,, c2003.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PE1582.G7P373 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο