Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002 : Δ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας : πρακτικά /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)
Άλλοι συγγραφείς: Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας, Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ., 1949-, Σκλαβενίτης, Τ. Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
French
Έκδοση: Αθήνα : Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2004.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων
Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF755.D54 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο