Παραπομπή APA

Αυγερινός, Θ. (2007). Κοινωνιολογία του αθλητισμού: θεωρητική προσέγγιση του αθλητισμού, οργάνωση του αθλητισμού, βία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Παραπομπή Chicago Style

Αυγερινός, Θεόδωρος. Κοινωνιολογία του αθλητισμού: θεωρητική προσέγγιση του αθλητισμού, οργάνωση του αθλητισμού, βία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007.

Παραπομπή MLA

Αυγερινός, Θεόδωρος. Κοινωνιολογία του αθλητισμού: θεωρητική προσέγγιση του αθλητισμού, οργάνωση του αθλητισμού, βία του αθλητισμού. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.