Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής /

Πρώτος συγγραφέας: Στρατηγάκη, Μαρία
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Μεταίχμιο,, 2007.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Μελέτες για το φύλο
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HQ1236.5.G8S77 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο