Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή : μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα /

Άλλοι συγγραφείς: Δεληγιάννη-Κουιμτζή, Βασιλική., Σακκά, Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Παρόμοια τεκμήρια