Το πολιτικό σύστημα της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών : από την απολυταρχία στη σοβιετική διακυβέρνηση /

Πρώτος συγγραφέας: Πετρουλάκος, Παναγιώτης Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 2007.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: DK61.P487 2007
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DK61.P487 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο