Οι λέξεις του ιστορικού : έννοιες-κλειδιά στη μελέτη της ιστορίας /

Άλλοι συγγραφείς: Dufaud, Grégory., Mazurel, Hervé., Γκοτσίνας, Κωστής., Offenstadt, Nicolas
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέδρος,, c2007.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: D13.M6816 2007
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο