Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο : εγχειρίδιο για τη δημιουργία ομάδων διαχείρισης κρίσεων στο σχολείο /

Κύριος συγγραφέας: Brock, Stephen E.
Άλλοι συγγραφείς: Sandoval, Jonathan., Lewis, Sharon, Χατζηχρήστου, Χρυσή Γ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Τυπωθήτω, 2005.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: LB2866.5.B7616 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB2866.5.B7616 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο