Ελεγκτική : θεωρία και πρακτική /

Κύριος συγγραφέας: Κάντζος, Κωνσταντίνος.
Άλλοι συγγραφείς: Χονδράκη, Αθηνά.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Αθ. Σταμούλης, c2006.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HF5667.K365 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2021-01-11 23:59:00
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο