Χρηματοδότησις και ανάπτυξις της βιομηχανίας : η ελληνική περίπτωσις /

Πρώτος συγγραφέας: Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ., 1915-
Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτον Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι:, Ι.Ο.Β.Ε.,, 1976.
Σειρά: Ειδικαί μελέται (Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) ; 1.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HC295.K687 1976
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο