Παραπομπή APA

Sexton, D. E., & Trump, D. (2006). Trump University marketing 101: How to use the most powerful ideas in marketing to get more customers and keep them. Hoboken, N.J.: Wiley.

Παραπομπή Chicago Style

Sexton, Donald E., and Donald Trump. Trump University Marketing 101: How to Use the Most Powerful Ideas in Marketing to Get More Customers and Keep Them. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006.

Παραπομπή MLA

Sexton, Donald E., and Donald Trump. Trump University Marketing 101: How to Use the Most Powerful Ideas in Marketing to Get More Customers and Keep Them. Hoboken, N.J.: Wiley, 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.