Οδικές αστικές και υπεραστικές μεταφορές /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 1976.
Σειρά: Πρόγραμμα αναπτύξεως 1976-80 (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ; 18.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HE5687.5.A6O35 1976
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο