Θεσσαλονικέων πόλις.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος,
Διαθέσιμο Online: http://www.peebe.gr/site.php?&file=index.xml