Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων : η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων /

Κύριος συγγραφέας: Νούσκαλης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2007.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: KKE3042.N68 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο