Ποινική προστασία προσωπικών δεδομένων : η νομολογιακή συμβολή στην ερμηνεία βασικών όρων /

Κύριος συγγραφέας: Νούσκαλης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα ; Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 2007.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Παρόμοια τεκμήρια