Περιθωριακοί και παραβάτες : ο κόσμος των παρεκκλίσεων στην κωμωδία του Αριστοφάνη /

Πρώτος συγγραφέας: Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικά Γράμματα,, c2006.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA3879.D45 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο