Περιθωριακοί και παραβάτες : ο κόσμος των παρεκκλίσεων στην κωμωδία του Αριστοφάνη /

Πρώτος συγγραφέας: Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικά Γράμματα,, c2006.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια