Γυναίκες και διοίκηση επιχειρήσεων : εμπόδια, μύθοι και προσδοκίες /

Άλλοι συγγραφείς: Βακόλα, Μαρία., Αποσπόρη, Ελένη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ι. Σιδέρης, 2007.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD6054.3.G863 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο