Εκπαίδευση ενηλίκων.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Μεταίχμιο, 2004-
Θέματα: