Η βυζαντινή μουσική και οι αναστάσιμοι ύμνοι : πρακτικά συνεδρίου, Λευκωσία, 6 Μαΐου 2005 /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου.
Άλλοι συγγραφείς: Συνέδριο "Η βυζαντινή μουσική και οι αναστάσιμοι ύμνοι", Μονή Κύκκου (Κύπρος). Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Λευκωσία :, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου,, 2006.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML3060.V97 2005
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο