Δευκαλίων : περιοδική έκδοση του Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών (Αθήνα, Ελλάδα)
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών,
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια