Τραγούδια Κρήτης Songs of Crete.

Corporate συγγραφέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Σύλλογος πρός Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής,, p1976.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: LP 93
Συλλογή: LP
Αντίγραφο 1 συμπλ. Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο