Ιταλο-ελληνικό & ελληνο-ιταλικό λεξικό ορολογίας & φράσεων : εμπορικών, τραπεζικών, οικονομικών, φορολογικών & τελωνειακών συναλλαγών, διοίκησης & οργάνωσης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διαφήμισης, ασφάλισης, λογιστικής, συσκευασίας & μεταφοράς εμπορευμάτων /

Πρώτος συγγραφέας: Tsourou, Catherine
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Italian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ό.],, 2008.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1139.I8T768 2008
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο