Ο πληθυσμός της Ελλάδος κατά το δεύτερον ήμισυ του 20ου αιώνος.

Πρώτος συγγραφέας: Valaåoras, Vasileios G.
Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Ελληνική Δημοκρατία, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,, 1980.
Σειρά: Ζ--Μεθοδολογικαί μελέται ;
Θέματα: