Στατιστική του δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων και της φορολογίας αυτού.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι,
Σειρά: "Τ: ... Δημόσια οικονομικά."
Θέματα: