Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, 1950-1960 : πολιτικοδιπλωματικές διεργασίες και εκπαιδευτική πολιτική /

Πρώτος συγγραφέας: Τσιούμης, Κωστής Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Θεσσαλονίκη] :, Αντ. Σταμούλης,, c2006.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF901.T75T75 2006
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο