Ρουμανο-ελληνικό, ελληνο-ρουμανικό λεξικό τσέπης : 5000 λήμματα, προφορά, σύντομη γραμματική = Dicţionar de buzunar român-grec, grec-român : 5000 cuvinte titlu, pronunţie, scurtă gramatica.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Διαγόρας, [2008]
Σειρά: Mandeson τσέπης = Mandeson de buzunar
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο και οπισθόφυλλο

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PC781.G7R68 2008
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο