Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης : από το Τάμπερε στη Χάγη και επέκεινα : πρακτικά ημερίδας /

Άλλοι συγγραφείς: Περράκης, Στέλιος Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 2007.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HV8194.A2C567 2007
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο